Enkapsulacija u Javi

Enkapsulacija u javi je proces pakovanja koda i podataka zajedno u jedinstvenu jedinicu, kao što se npr. različiti lekovi mogu pomešati u jednoj kapsuli. Možemo kreirati potpuno enkapsuliranu klasu u Javi tako što ćemo učiniti sve podatke-članove klase private. Tada možemo koristiti seter i geter metode za podešavanje i pristup podacima u njoj. Java Bean klasa je primjer potpuno enkapsulirane klase. Prednosti enkapsulacije u Javi Obezbeđujući samo seter ili geter metod, možemo učiniti klasu read-only ili write-only. Na ovaj način obezbeđujemo kontrolu nad podacima. Jednostavan primjer enkapsulacije u Javi Pogledajmo jednostavan primer enkapsulacije koji ima samo jedno polje sa svojim seter i geter metodima.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
  //sačuvaj kao Student.java 
  package com.company; 
  public class Student{ 
  private String name; 
  
  public String getName(){ 
  return name; 
  
  public void setName(String name){ 
  this.name=name 
  
  
  //sačuvaj kao Test.java 
  package com.company; 
  class Test{ 
  public static void main(String[] args){ 
  Student s=new Student(); 
  s.setName("Petar"); 
  System.out.println(s.getName()); 
  
  }
Ispis na ekranu:
Petar

Comments

comments