Klasa Object u Javi

Klasa Object je roditeljska klasa svih klasa u Javi po defaultu. Drugim rečima, ona je najviša klasa u Javi. Klasa Object je pogodna ako želimo da uputimo na bilo koji objekt čiji tip ne znamo. Primetimo da referentna promenljiva roditeljske klase može upućivati na objekat klase deteta, što je poznato kao upcasting. Uzmimo primer, postoji getObject() metod koji vraća objekt ali on može biti bilo kog tipa poput Employee, Student itd., pa možemo upotrebiti referencu klase Object da uputi na taj objekat. Na primer: Object obj=getObject(); //ne znamo koji objekat će biti vraćen od ovog metodaKlasa Object obezbeđuje neka zajednička ponašanja za sve objekte kao što su da objekt može biti poređen, kloniran, notifikovan itd.Metodi klase ObjectKlasa Object obezbeđuje mnoge metode. Evo nekih:

Metod

Opis

public boolean equals(Object obj)Poredi dati objekat sa tim objektom.
protected Object clone() throws CloneNotSupportedExceptionKreira i vraća tačnu kopiju (klon) tog objekta.
public String toString()Vraća string reprezentaciju tog objekta.
public final void notify()Budi jednu nit (thread), čeka na monitor tog objekta.
public final void notifyAll()Budi sve niti, čeka na monitor tog objekta.
public final void wait(long timeout)throws InterruptedExceptionUzrokuje da tekuća nit čeka određen broj milisekundi, dok druga nit notifikuje (poziva notify() ili notifyAll() metod).
public final void wait(long timeout,int nanos)throws InterruptedExceptionUzrokuje da tekuća nit čeka određen broj milisekundi i nanosekundi, dok druga nit notifikuje (poziva notify() ili notifyAll() metod).
public final void wait()throws InterruptedExceptionUzrokuje da tekuća nit čeka, dok druga nit notifikuje (poziva notify() ili notifyAll() metod).
protected void finalize()throws ThrowablePoziva ga tzv. sakupljač smeća (garbage collector) pre nego što je objekat pokupljen.

Comments

comments