Interesting

Blog Sekcija

Ovde možete pronaći neke interesantne stvari

Ovaj tekst će vam pokazati kako da promenite naziv žičnog (npr: Ethernet) ili bežičnog (npr: Wi-Fi) mrežnog profila na vašem Windows 10 sistemu u naziv po vašem izboru.

Morate biti prijavljeni kao administrator da biste mogli preimenovati mrežni profil.

Ovo uputstvo će vam pojasniti kako da prikažete Kontrolnu tablu i/ili Podešavanja na Win+X brzom meniju za vaš nalog u Windows 10 operativnom sistemu

Animirani uvod u Furijeovu transformaciju, navijanje grafova oko krugova.
Fluxmeister
Administrator